اعلامیه…

۱- نویسنده ی این خانه،اینقدر دل مشغولی دارد که بند صاحبان وبلاگ های دیگر نشود و فقط از مطالب استفاده کند…

یعنی انظر ما یقال…

۲-نویسنده ی این خانه،همه را محترم می شمارد…و خوب خیلی وقت ها چوب احترام گذاشتنش را می خورد…

خوبی که از حد بگذرد نادان خیال بد کند…

۳- نویسنده ی این خانه،آنقدر برایش نفس نوشتن مهم هست که دلخوش سه چهار کامنت گذاشتن نباشد…

خالی بودن بهتر از آن است که پر باشم…

۴-نویسنده ی این خانه،مثل خیلی های دیگر اهل فرار نیست!…

از رفتارهای فرارگونه متنفرم…اسلام با سوداهای خشکی زده  فرق می کند باور کنید!

۵-نویسنده این خانه،هیچ ادعایی در هیچ زمینه ای ندارد…

از بادکنک شدن خوشم نمی آید!!!

فریاد نوشت:انقدر سکوت کردم و گذشتم که حالا فریادم را در آوردید…