معلّم شهید…

در سالروز شهادت استاد مطهری و روز معلم مناسب دیدم کتابی که خوانده ام معرفی کنم:

“کتاب آلام فاطمه از مکه تا مدینه” نوشته ی “علی اکبر محمدی”…من چاپ ۱۳۷۱ را خوانده ام که خیلی از نظر املایی و رسم الخط مشکل دارد دوستان در صورت تمایل خوانش کتاب، چاپ های جدیدتر را بخوانند…

یاعلی

برای شیمای عزیز

متون نثر فارسی:

۱-کلیله و دمنه-تصحیح مینوی-امیر کبیر:کل متن+بخش های عربی

۲-مرزبان نامه-تصحیح خطیب رهبر:نیمه ی اول کتاب

۳-تاریخ بیهقی- تصحیح خطیب رهبر: نیمه ی اول کتاب

۴-گلستان سعدی-تصحیح یوسفی:کل متن کتاب

۵-جهان گشای جوینی-تصحیح خاتمی:جلد اول کتاب

۶-متون نثر فارسی واحد های درسی مقطع کارشناسی”گزیده های متون”

۷-چهارمقاله نظامی عروضی-تصحیح معین:بویژه مقاله شعر و دبیری

متون نظم فارسی:

۱-شاهنامه جلد اول چاپ مسکو+رستم و سهراب+رستم و اسفندیار

۲-بوستان سعدی- تصحیح یوسفی:متن کامل کتاب

۳-شرح قصاید خاقانی-حدود سی قصیده از هر شرح:ماهیار،معدن کن،کزازی،سجادی،ماحوزی(یکی از اینا هر کدوم باشه فرقی نمیکنه!)

۴-مثنوی دفتر اول-شرح فروزانفر و کریم زمانی

۵-نظامی مخزن الاسرار-شرح برات زنجانی،ثروتیان،نیکوبخت(آخری از همه بهتره!)

۶-حافظ-شرح حسینعلی هروی،خرمشاهی، خطیب رهبر،انوری(آخری از همه بهتره!)

۷-گزیده های درسی کارشناسی صائب،رودکی،عطار و…

فنون بلاغت:

۱-فنون بلاغت و صناعات ادبی،استاد همایی

۲-آثار بلاغی دکتر شمیسا،جلیل تجلیل،کزازی

۳-سبک شناسی شمیسا،ملک الشعرای بهار:از آخر جلد اول تا آخر کتاب

۴-دستور زبان فارسی:خیامپور،انوری-گیوی،غلامرضا عمرانی

۵-متون درسی معانی و بیان،بدیع،عروض و قافیه و …

۶-تاریخ ادبیات:آثار دکتر ترابی از متن تاریخ ادبیات صفا

۷-نگاهی به تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام:ترابی،تفضلی

زبان عربی:

۱-صرف و نحو از آثار:ماهیار،رادمنش،مبادی العربیه جلد۴

۲-قرآن مجید:ترجمه،تجزیه و ترکیب

۳-نهج البلاغه

۴-جواهر الادب:بخش هایی از کتاب

زبان انگلیسی:

۱-اصطلاخات ادبی و معادل آن ها از فرهنگها

۲-ترجمه احوال چند شاعر از ادوارد براون

۳-انگلیسی برای دانشجویان رشته ادبیات ۲جلد :انتشارات سمت

۴-گرامر انگلیسی در حد زبان عمومی از هر کتاب