معلّم شهید…

در سالروز شهادت استاد مطهری و روز معلم مناسب دیدم کتابی که خوانده ام معرفی کنم:

“کتاب آلام فاطمه از مکه تا مدینه” نوشته ی “علی اکبر محمدی”…من چاپ ۱۳۷۱ را خوانده ام که خیلی از نظر املایی و رسم الخط مشکل دارد دوستان در صورت تمایل خوانش کتاب، چاپ های جدیدتر را بخوانند…

یاعلی