گُل به “خودی”…

با این حرکت های بدون توپ “تو”…!

گل زدنش برای من نوبر است!

یک ـ هیچ به نفع تو!


پ.ن.:بردن دوبل و دیگر هیچ…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.